Coaching

Heeft u een beginnend intern begeleider in dienst met weinig ervaring?

Met inmiddels ruim 15 jaar ervaring als intern begeleider én een afgeronde coachingsopleiding coach ik graag uw intern begeleider. Dit doe ik vanuit enthousiasme en passie voor het vak.

Voor mij belangrijk in mijn taak als coach:

  • Vertrouwelijkheid
  • Doelgerichtheid
  • Eigenaarschap
  • Gelijkwaardigheid

De coaching kan gericht zijn op verschillende facetten van het takenpakket, zoals bijvoorbeeld de ondersteuningsstructuur, de leerlingenzorg, zicht op ontwikkeling (OP2).

Ook het coachen van leerkrachten (didactisch handelen OP3) behoort tot de mogelijkheden.