Ondersteuning

Soms ontbreekt het uw intern begeleider aan voldoende tijd om bepaalde taken goed uit te kunnen voeren.

Indien uw intern begeleider wel wat extra handen kan gebruiken, behoefte heeft aan een sparringpartner of hulp nodig heeft bij een bepaalde stap in de ontwikkeling van de school, dan help ik u graag.

Vanuit ervaring in verschillende rollen binnen het onderwijs, meen ik hierin van toegevoegde waarde te kunnen zijn.